MENU CHÍNH

LIÊNN KẾT WEBSITE

LIÊN KẾT

 Văn bản bộ Mail bộ
Văn bản sở Mail sở
Văn bản phòng Văn bản trường
Thời khóa biểu Diễn đàn GD
Video Clip Albums ảnh
KĐCL Mầm non  Phổ cập GD
Smas 2.0 Tra cứu điểm

{LANGesize=ShowAdDiv;;<\/script>» Quản lý văn bản nhà trường

Tên / Số / ký hiệu : Phụ lục 1, 2, 3 theo QĐ14/2007/QĐ-BGDĐT
Về việc / trích yếu

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

Ngày ban hành 04/05/2007
Loại văn bản Khác
Đơn vị / phòng ban Văn bản hành chính
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Bộ Giáo Dục và Đào tạo
Tải về Đã xem : 175 | Đã tải: 0
Nội dung chi tiết
  PHỤ LỤC 1
PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ
 
            Phòng Giáo dục và Đào tạo Giồng Riềng.
            Trường:  Tiểu học Long Thạnh 4             Năm học : 2016 - 2017
            Họ và tên giáo viên : ………………………………………………………………
            Môn học được phân công giảng dạy : …………………………………………….
                     1- Đánh giá, xếp loại.
            ( Các từ viết tắt trong bảng a,b,c,d là các tiêu chí tương ứng với các yêu cầu của từng lĩnh vực )
 
 
 
Các lĩnh vực , yêu cầu
 
Điểm đạt được của tiêu chí
 
Tên minh chứng
a b c d Tổng điểm
I- Lĩnh vực phẩm chất chính trị, đạo đức , lối sống
1. Nhận thức tư tưởng chính trị với trách nhiệm của một công dân, một nhà giáo đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.            
2. Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước            
3. Chấp hành quy chế của ngành, quy định của nhà trường, kỷ luật lao động.            
4. Đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh trong sáng của nhà giáo, tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; có ý thức phấn đấu vươn lên trong nghề nghiệp, sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và công đồng.            
5. Trung thực trong công tác; đoàn kết trong quan hệ đồng nghiệp; phục vụ nhân dân và học sinh.            
II – Lĩnh vực kiến thức
1. Kiến thực cơ bản            
2. Kiến thức về tâm lý học sư phạm và tâm lý học lứa tuổi giáo dục tiểu học.            
3. Kiến thức về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh.            
4. Kiến thức phổ thông về chính trị, xã hội và nhân văn, kiến thức liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, tiếng dân tộc.            
5. Kiến thức địa phương về nhiệm vụ chính trị, kinh tế , văn hoá, xã hội của tỉnh, huyện, xã nơi giáo viên công tác.            
III- Lĩnh vực kĩ năng sư phạm
1. Lập được kế hoạch dạy học; biết cách soạn giáo án theo hướng đổi mới.            
2. Tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học trên lớp nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo của học sinh.            
3. Công tác chủ nhiệm lớp; tổ chức các hoạt động  giáo dục ngoài giờ lên lớp.            
4. Thực hiện thông tin hai chiều trong quản lý chất lượng giáo dục; hành vi trong giao tiếp, ứng xử có văn hóa và mang tính giáo dục.            
5. Xây dựng, bảo quản và sử dụng có hiệu quả hồ sơ giáo dục và giảng dạy            
                 
 
Lĩnh vực Điểm Xếp loại Ghi chú
I. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống      
II. Kiến thức      
III. Kỹ năng sư phạm      
Xếp loại chung      
 
 
2. Những điểm mạnh :
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
3. Những điểm yếu:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
4. Hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu :
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................  
 
 
                                                                                                     Ngày         tháng 5 năm 2017
        ( Chữ ký của giáo viên )
 
 
 
 
 
 
 
PHỤ LỤC 2
            PHIẾU ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN VÀ CỦA HIỆU TRƯỞNG
 
            Phòng Giáo dục và Đào tạo Giồng Riềng.
            Trường:  Tiểu học Long Thạnh 4             Năm học : 2016 - 2017
            Tổ chuyên môn : ………………………………………………………………….
            Họ và tên giáo viên được đánh giá :………………………………………………
            Môn học được phân công giảng dạy : …………………………………………….
                     1- Đánh giá, xếp loại.
            ( Các từ viết tắt trong bảng a,b,c,d là các tiêu chí tương ứng với các yêu cầu của từng lĩnh vực )
 
 
 
Các lĩnh vực , yêu cầu
 
Điểm đạt được của tiêu chí
 
Ghi chú
a b c d Tổng điểm
I- Lĩnh vực phẩm chất chính trị, đạo đức , lối sống
1. Nhận thức tư tưởng chính trị với trách nhiệm của một công dân, một nhà giáo đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.            
2. Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước            
3. Chấp hành quy chế của ngành, quy định của nhà trường, kỷ luật lao động.            
4. Đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh trong sáng của nhà giáo, tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; có ý thức phấn đấu vươn lên trong nghề nghiệp, sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và công đồng.            
5. Trung thực trong công tác; đoàn kết trong quan hệ đồng nghiệp; phục vụ nhân dân và học sinh.            
II – Lĩnh vực kiến thức
1. Kiến thực cơ bản            
2. Kiến thức về tâm lý học sư phạm và tâm lý học lứa tuổi giáo dục tiểu học.            
3. Kiến thức về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh.            
4. Kiến thức phổ thông về chính trị, xã hội và nhân văn, kiến thức liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, tiếng dân tộc.            
5. Kiến thức địa phương về nhiệm vụ chính trị,    kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh, huyện, xã nơi giáo viên công tác.            
III- Lĩnh vực kĩ năng sư phạm
1. Lập được kế hoạch dạy học; biết cách soạn giáo án theo hướng đổi mới.            
2. Tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học trên lớp nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo của học sinh.            
3. Công tác chủ nhiệm lớp; tổ chức các hoạt động  giáo dục ngoài giờ lên lớp.            
4. Thực hiện thông tin hai chiều trong quản lý chất lượng giáo dục; hành vi trong giao tiếp, ứng xử có văn hóa và mang tính giáo dục.            
5. Xây dựng, bảo quản và sử dụng có hiệu quả hồ sơ giáo dục và giảng dạy            
                 
 
Lĩnh vực Điểm Xếp loại Ghi chú
I. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống      
II. Kiến thức      
III. Kỹ năng sư phạm      
Xếp loại chung      
 
2.  Những điểm mạnh :
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
3. Những điểm yếu:
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
4- Hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu :
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
5- Ý kiến bảo lưu của giáo viên ( do giáo viên tự ghi )
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
 
                                                                             Long Thạnh,  ngày         tháng 5 năm 2017
                                                                                 TỔ TRƯỞNG TỔ CHUYÊN MÔN
                                                                                          
 
 
 
6- Xếp loại chung và ý kiến của Hiệu trưởng:
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
 
                                                                                    Long Thạnh, ngày        tháng 5 năm 2017
                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
PHỤ LỤC 3
PHIẾU TỔNG HỢP XẾP LOẠI GIÁO VIÊN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
 
            Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giồng Riềng.
          Trường Tiểu học Long Thạnh 4                                      Năm học : 2016 - 2017
          Tổ chuyên môn : …………………………………………………………………………..
 
 
 
 
TT
 
 
Họ và tên giáo viên
Giáo viên tự đánh giá Đánh giá của tổ  
 
Ghi chú
Tổng số điểm Xếp loại Tổng số điểm Xếp loại
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
             
             
             
             
 
                                                                                    Ngày          tháng   5    năm 2017
                                                                                   TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
 
 
 
 
 
 
                           
 
 
 
 
 
 

HỖ TRỢ ONLINE

Công nghệ thông tin

Name: Danh Minh Nhựt
Ban Giám Hiệu

Name: Trần Ngọc Bích

THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 5


Hôm nayHôm nay : 77

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 6319

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 538103

Họp mặt Nhà giáo Việt Nam 20/11 (video) Lượt xem: 137

Cậu học trò dũng cảm cứu bạn
TT - Ngày 25-9, em Nguyễn Nhật Trường (15 tuổi, ngụ xã Long Định, huyện Bình Đại, Bến Tre) đã lao ra cứu em Dương Thị Thu Thương,...
Đăng lúc: 12-10-2014 05:22:44 PM
Vào lớp 1 không cần 'bằng tốt...
(TNO) Ngày 12.6, Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM ban hành văn bản hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 1 và chuyển trường năm học...
Đăng lúc: 13-06-2014 09:46:31 AM
Cô học trò xin làm tạp vụ nay...
TT - Nhà cô giáo Nhữ Thị Hoa, nhân vật trong bài “Cô học trò xin làm tạp vụ” (Tuổi Trẻ 22-5), nhỏ nhắn, bộn bề sách vở và khuất...
Đăng lúc: 23-05-2014 08:17:55 AM
Giáo viên, học sinh Huế mít...
Sáng 17.5, hơn 600 giáo viên, học sinh đại diện cho các trường học trên toàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tham gia mít tinh phản đối...
Đăng lúc: 21-05-2014 08:48:46 PM
Thủ tướng đồng ý rút đề án đổi...
(NLĐO) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đồng ý để Bộ GD-ĐT rút Đề án xây dựng, triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ...
Đăng lúc: 07-05-2014 08:17:52 PM
Nghị lực kỳ diệu của cô bé...
Cô bé không tay, không chân Nguyễn Linh Chi được gọi với cái tên “Nick Vujicic Việt Nam” ở Yên Bái khiến bất cứ ai đều phải ngưỡng...
Đăng lúc: 20-04-2014 06:32:45 PM
Nêu cao tinh thần trách nhiệm,...
Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Trung...
Đăng lúc: 08-04-2014 07:27:40 PM
Cô giáo trẻ rời quê lên cắm...
Gần bốn năm nay, cô giáo trẻ người Kinh, Phạm Thị Thương, sinh năm 1987, quê ở một xã đồng bằng của huyện Thăng Bình đã rời nhà,...
Đăng lúc: 08-04-2014 07:36:37 PM
   
Facebook   Google Yahoo Giáo án điện tử  Tranh ảnh SGK Báo giáo dục Bóng đá Mầm non Báo tuổi trẻ
 
SK&ĐS   Google Maps Dân trí Cốc cốc  Bài giảng điện tử  Web trẻ thơ Cốc cốc nhà Sinh viên IT Google dịch


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG THẠNH 4 - HUYỆN GIỒNG RIỀNG
Địa chỉ: Xã Long Thạnh huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang
Website: http://c1longthanh4.giongrieng
.edu.vn - Email: c1longthanh4gr.kiengiang@moet.edu.vn