MENU CHÍNH

LIÊNN KẾT WEBSITE

LIÊN KẾT

 Văn bản bộ Mail bộ
Văn bản sở Mail sở
Văn bản phòng Văn bản trường
Thời khóa biểu Diễn đàn GD
Video Clip Albums ảnh
KĐCL Mầm non  Phổ cập GD
Smas 2.0 Tra cứu điểm

{LANGesize=ShowAdDiv;;<\/script>» Quản lý văn bản nhà trường

Tên / Số / ký hiệu : 14 /KHTrTHLT4
Về việc / trích yếu

BÁO CÁO Kết quả thực hiện các mặt công tác tháng 7 năm 2019 Và Chương trình công tác tháng 8 năm 2019

Ngày ban hành 12/08/2019
Loại văn bản Báo cáo
Đơn vị / phòng ban Văn bản hành chính
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt Trần Ngọc Bích
Cơ quan / đơn vị ban hành Nhà trường
Tải về Đã xem : 142 | Đã tải: 0
Nội dung chi tiết
 
PHÒNG GD & ĐT GIỒNG RIỀNG            CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH LONG THẠNH 4                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   

       
   
 
 
 

       Số: 14 /KHTrTHLT4                                                   Long Thạnh, ngày 12 tháng 08 năm 2019
 
BÁO CÁO
Kết quả thực hiện các mặt công tác tháng 7 năm 2019
Và Chương trình công tác tháng 8 năm 2019
 
Phần I
THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 7 NĂM 2019
(Từ ngày 08/7/2019 đến 03/8/2019)
I. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG
Tuyên truyền kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019); kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019).
            II. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
1. Những việc làm được:
           - Chỉ đạo các lớp tiếp tục tổ chức ôn tập, rèn luyện trong hè đối với học sinh chưa đạt chuẩn lên lớp năm học 2018-2019, tổ chức kiểm tra lần 2 và xét lên lớp vào ngày 31/7/2019, kết quả có 16 học sinh dự kiểm tra, trong đó đạt 7 học sinh.
            - Chỉ đạo chuyên môn xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2019-2020, đạt 100% trẻ 6 tuổi (sinh năm 2013) vào học lớp 1 và tất cả học sinh lớp 1 đến lớp 4 năm học 2018-2019 vào học lớp 2 đến lớp 5 ở năm học 2019-2020.
            - Xây dựng kế hoạch chỉ đạo chuyên môn năm học 2019-2020.
- Hoàn thành công tác phúc tra trình độ văn hóa thuộc địa bàn quản lý.
- Tham gia các lớp tập huấn do ngành triệu tập.
- Quản lý tốt cơ sở vật chất trong hè và chăm sóc cây xanh, hoa kiểng.
- Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách, tiền lương cho người lao động, xét nâng lương kịp thời và chi trả các khoản kinh phí đúng theo quy định.  
- Tổ chức tu sửa cơ sở vật chất để chuẩn bị năm học mới.
- Tham mưu cho UBND xã về công tác chuẩn bị năm học mới và xin ý kiến cho chuyển 12 học sinh lớp 4 ở điểm Đồng Tràm về học Trường Tiểu học Long Thạnh 1 năm học 2019-2020.
2. Những việc hạn chế:
 Một số nhân viên không có chế độ nghỉ hè còn ít đến cơ quan làm việc.
   
Phần II
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2019
(Từ ngày 05/8/2019 đến 07/9/2019)
  1. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM TRONG THÁNG
            - Tuyên truyền kỷ niệm 74 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2019).
            - Tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể phụ huynh học sinh, cán bộ-giáo viên - công nhân viên và học sinh các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành ngay từ đầu năm học.
           - Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 và sinh hoạt chuyên môn nghiệp vụ do ngành tổ chức.
            - Tập trung tuyên truyền vận động “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” bằng nhiều hình thức nhằm huy động học sinh trong độ tuổi ra lớp đạt tỷ lệ cao nhất.
            - Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, tổ chức thu nhận học sinh vào học và khai giảng năm học mới chu đáo.
            - Các điểm trường treo băng rol chào mừng năm học mới, ngày khai giảng năm học mới 2019-2020.
           - Phân công giáo viên chính thức đầu năm học. Ổn định nề nếp dạy học. Lên kế hoạch giảng dạy theo lịch quy định.
           - Củng cố, kiện toàn lại các tổ chức trong nhà trường và tổ Hội nghị CB -VC, Đại hội Liên đội đầu năm học theo quy định.
           - Các bộ phận và các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch công tác năm học 2019-2020.
           - Hoàn chỉnh kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2019-2020.
           - Tổ chức họp phụ huynh học sinh đầu năm học.
            - Các lớp vận động học sinh mua Bảo hiểm y tế học sinh bắt buộc đạt 100%.
            - Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách và soạn bài, dự giờ sinh hoạt chuyên môn theo quy định.
         - Tiến hành cập nhật hồ sơ phổ cập.
II. CHUYÊN MÔN:
- Thực hiện chương trình từ tuần 1 đến tuần 3 học kỳ I ( từ ngày 19/8/2019 đến ngày 07/9/2019 )
Tuần 1 : Từ ngày 19/08/2019 đến ngày 24/08/2019.
- Giáo viên chủ nhiệm lớp hoành chỉnh danh sách học sinh và gởi qua địa chỉ mail Thầy Dũng trước ngày 20/8/2019.
- Chỉ đạo giáo viên theo dõi, nắm chắc trình độ học sinh của lớp mình ngay từ đầu năm học để xây dựng kế hoạch giảng dạy rèn học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh năng khiếu cho phù hợp với từng đối tượng học sinh trong lớp.
- Sắp xếp ghép lớp lại, lớp 3+4 điểm Đường Gỗ Lộ và lớp 2+3 điểm Đồng Tràm
- Chuyên môn sắp xếp lại thời khóa biểu.  
- Trưởng khối 1 đến khối 5 báo báo kết quả thực hiện công tác tháng 8/2019 của khối vào ngày 23/8/2019.
Tuần 2: Từ ngày 26/08/2019 đến ngày 31/08/2019.
- Thăm lớp, kiểm tra sĩ số học sinh theo danh sách, trang trí lớp học và dự giờ.
- Trưởng khối 1 đến trưởng khối 5 hoàn thành kế hoạch năm học, kế hoạch rèn học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh năng khiếu và kế hoạch chuyên đề của khối năm học 2019- 2020. 
          - Chuyên môn dự giờ và kiểm tra hồ sơ sổ sách tất cả giáo viên
+ Khối 1,2,3 nộp hồ sơ vào ngày 29/08/2019
+ Khối 4,5 nộp hồ sơ vào ngày 30/08/2019
Tuần 3 : Từ ngày 03/09/2019 đến ngày 07/09/2019.
          - Chuyên môn tiếp tục dự giờ thăm lớp.
III. CÔNG TÁC LIÊN KẾT:
1. Thư Viện-Thiết bị:
            - Tổ chức phân phối văn phòng phẩm, sách giáo khoa, thiết bị dạy học trước thời gian vào học chính thức.
            - Cho học sinh mượn sách khi có nhu cầu.
            - Kiểm tra các loại máy móc, thiết bị về điện, tổ chức sử dụng, bảo quản tốt để sử dụng lâu dài;
            2. Công tác tổ chức, Kiểm tra:
            - Kiểm tra và rà soát lại danh sách trẻ huy động ra lớp trên địa bàn quản lý.
            - Kiểm tra theo dõi sĩ số học sinh theo danh sách nhà trường đã bàn giao cho từng lớp trong năm học 2018-2019. Có biện pháp huy động 100% học sinh đến trường.
            - Kiểm tra hồ sơ, sổ sách đầu năm theo kế hoạch của nhà trường.
            - Chuyển học sinh đi, nhập, ghép lớp theo sự chỉ đạo của PGDĐT. (ghép lớp 3A3 và 4A3 điểm Đường Gỗ Lộ với tổng số là 34 Hs; ghép lớp 3A4 và 2A4 điểm Đồng Tràm với tổng số là 29 Hs)
            - Kiện toàn Hội đồng trường và xây dựng quy chế, kế hoạch hoạt động trong năm học 2019-2020.
            - Sắp xếp lại nhân sự sau khi chuyển, ghép lớp và báo cáo danh sách giáo viên dôi dư về tổ chức PGDĐT
            - Giải quyết cho giáo viên thuyên chuyển theo nguyện vọng.
3. Công tác Đoàn thể:
* Đoàn -Đội:
            - Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng tháng, tuần có kế hoạch chi tiết để và được đánh giá hàng tuần vào buổi dưới cờ.
            - Nhắc nhở học sinh vệ sinh môi trường; vệ sinh cá nhân hàng ngày.
            - Tham gia và thực hiện tốt an toàn giao thông năm học 2019-2020.
* Công đoàn:
            - Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ giáo viên- nhân viên nhà trường; kết hợp triển khai các văn bản của cấp trên.
            - Thường xuyên tuyên truyền, động viên nhắc nhở đoàn viên công đoàn thực hiện tốt nội quy, quy chế của nhà trường.
            - Tổ chức theo dõi chấm công chính xác, công bằng và có công bố trong phiên họp hội đồng sư phạm hàng tháng. (BCH công đoàn phân công trực chấm công)
            - Kết hợp với chính quyền trong công tác tuyên truyền “ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”
4. Công tác Y tế học đường:
             Tuyên truyền vận động học sinh tham gia mua BHYT học sinh đạt tỷ lệ 100%.( trong đó tính cả học sinh theo chế độ cính sách).
5. Công tác CMC và PCGDTH:
             Cập nhật hồ sơ phổ cập năm 2019 thời gian hoàn thành trước ngày chậm nhất đến ngày 12/9/2019.
6.Công tác kiểm định chất lượng phổ thông:
            - Kiện toàn Ban chỉ đạo công tác kiểm định chất lượng trường phổ thông.
            - Xây dựng kế hoạch thu thập minh chứng để lưu vào hồ sơ theo từng tiêu chí ở mỗi tiêu chuẩn đã quy định.
7.Công tác Bồi dưỡng thường xuyên:
            Xây dựng kế hoạch từ cán bộ quản lý đến giáo viên trong công tác bồi dưỡng thường xuyên năm học 2019-2020.
8.Công tác tài vụ:
            Giáo viên chủ nhiệm lớp thực hiện công tác thu BHYT theo quy định.
Quỹ ngân sách:
            - Thực hiện đúng, đủ, kịp thời chế độ chính cho mọi CB-GV-CNV trong đơn vị.
- Thực hiện hồ sơ thanh toán quyết toán kinh phí đúng nguyên tắc tài chính.
- Công khai tài chính hàng tháng theo qui định.
9. Công tác khác:
Tổ chức 1 đến 2 buổi lao động tập thể nội dung chăm sóc cây, hoa kiểng trong khuôn viên điểm trường chính, điểm trường lẻ để chuẩn bị chu đáo cho đầu năm học 2019-2020.
 
Trên đây là đánh giá công tác tháng 7/2019 và chương trình công tác 8/2019 của BGH nhà trường.
 
Nơi nhận:                                                                                            HIỆU TRƯỞNG
-Phòng GD&ĐT (B/c)
-CB-GV-NV trường
-Lưu Vp
 
                                                                                                            Trần Ngọc Bích

 

HỖ TRỢ ONLINE

Công nghệ thông tin

Name: Danh Minh Nhựt
Ban Giám Hiệu

Name: Trần Ngọc Bích

THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 4


Hôm nayHôm nay : 133

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 6375

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 538159

Họp mặt Nhà giáo Việt Nam 20/11 (video) Lượt xem: 137

Cậu học trò dũng cảm cứu bạn
TT - Ngày 25-9, em Nguyễn Nhật Trường (15 tuổi, ngụ xã Long Định, huyện Bình Đại, Bến Tre) đã lao ra cứu em Dương Thị Thu Thương,...
Đăng lúc: 12-10-2014 05:22:44 PM
Vào lớp 1 không cần 'bằng tốt...
(TNO) Ngày 12.6, Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM ban hành văn bản hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 1 và chuyển trường năm học...
Đăng lúc: 13-06-2014 09:46:31 AM
Cô học trò xin làm tạp vụ nay...
TT - Nhà cô giáo Nhữ Thị Hoa, nhân vật trong bài “Cô học trò xin làm tạp vụ” (Tuổi Trẻ 22-5), nhỏ nhắn, bộn bề sách vở và khuất...
Đăng lúc: 23-05-2014 08:17:55 AM
Giáo viên, học sinh Huế mít...
Sáng 17.5, hơn 600 giáo viên, học sinh đại diện cho các trường học trên toàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tham gia mít tinh phản đối...
Đăng lúc: 21-05-2014 08:48:46 PM
Thủ tướng đồng ý rút đề án đổi...
(NLĐO) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đồng ý để Bộ GD-ĐT rút Đề án xây dựng, triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ...
Đăng lúc: 07-05-2014 08:17:52 PM
Nghị lực kỳ diệu của cô bé...
Cô bé không tay, không chân Nguyễn Linh Chi được gọi với cái tên “Nick Vujicic Việt Nam” ở Yên Bái khiến bất cứ ai đều phải ngưỡng...
Đăng lúc: 20-04-2014 06:32:45 PM
Nêu cao tinh thần trách nhiệm,...
Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Trung...
Đăng lúc: 08-04-2014 07:27:40 PM
Cô giáo trẻ rời quê lên cắm...
Gần bốn năm nay, cô giáo trẻ người Kinh, Phạm Thị Thương, sinh năm 1987, quê ở một xã đồng bằng của huyện Thăng Bình đã rời nhà,...
Đăng lúc: 08-04-2014 07:36:37 PM
   
Facebook   Google Yahoo Giáo án điện tử  Tranh ảnh SGK Báo giáo dục Bóng đá Mầm non Báo tuổi trẻ
 
SK&ĐS   Google Maps Dân trí Cốc cốc  Bài giảng điện tử  Web trẻ thơ Cốc cốc nhà Sinh viên IT Google dịch


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG THẠNH 4 - HUYỆN GIỒNG RIỀNG
Địa chỉ: Xã Long Thạnh huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang
Website: http://c1longthanh4.giongrieng
.edu.vn - Email: c1longthanh4gr.kiengiang@moet.edu.vn