MENU CHÍNH

LIÊNN KẾT WEBSITE

LIÊN KẾT

 Văn bản bộ Mail bộ
Văn bản sở Mail sở
Văn bản phòng Văn bản trường
Thời khóa biểu Diễn đàn GD
Video Clip Albums ảnh
KĐCL Mầm non  Phổ cập GD
Smas 2.0 Tra cứu điểm

{LANGesize=ShowAdDiv;;<\/script>» Quản lý văn bản nhà trường

Tên / Số / ký hiệu : 01-TDKT
Về việc / trích yếu

BIỂU ĐIỂM THI ĐUA NĂM HỌC 2019-2020

Ngày ban hành 26/08/2019
Loại văn bản Khác
Đơn vị / phòng ban Thi đua - Khen thưởng
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt Trần Ngọc Bích
Cơ quan / đơn vị ban hành Nhà trường
Tải về Đã xem : 129 | Đã tải: 1
Nội dung chi tiết
TRƯỜNG TH LONG THẠNH 4                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          HỘI ĐỒNG THI ĐUA                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                           Long thạnh, ngày 26 tháng 8 năm 2019
 
BIỂU ĐIỂM THI ĐUA
NĂM HỌC 2019-2020
 

I.ĐẠO ĐỨC TÁC PHONG, Ý THỨC TỔ CHỨC KỶ LUẬT. (25 điểm )
- Thực hiện nghiêm túc đ­­ường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, chính quyền địa phư­­ơng và nội quy, quy chế của ngành, của nhà tr­­ường. Thực hiện tốt các nội dung trong Quy định về đạo đức nhà giáo (Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo và Đào tạo).
- Có hành vi làm ảnh hưởng đến phẩm chất đạo đức, tác phong của Giáo viên như: nhục mạ học sinh, có hành vi phân biệt đối xử không công bằng với học sinh hoặc phụ huynh phản ảnh về thái độ phục vụ, gây mất đoàn kết trong nội bộ, say rượu, bia trong giờ làm việc, tham gia các tệ nạn xã hội… Nếu vi phạm một trong các vấn đề trên thì trừ 1/2 số điểm trong mục này.
-Thực hiện trang phục đúng quy định trong trong trường học. Đặc biệt khi lên lớp thao giảng, các buổi lễ do nhà trường tổ chức; (Nữ mặc bộ áo dài truyền thống, trang phục công sở hoặc Com Lê hoặc sơ mi khi lên lớp; riêng các ngày lễ nữ mặc áo dài, nam quần tây, áo sơ mi cùng màu có thắt cà vạt; không mặc quần Jean. ( Vi phạm một lần trừ 1 điểm).
- Hút thuốc khi lên lớp hay trong hội họp.(trừ 2 điểm/lần)
- Vi phạm quy chế chuyên môn như: Không kịp chương trình, cắt xén chương trình, đánh giá, xếp loại học lực học sinh sai lệch, vi phạm qui chế trong thi cử, cho nâng điểm học sinh tùy tiện trong bài kiểm tra ( trừ 10 điểm/lần)
- Phát biểu đóng góp ý kiến, trả lời ý kiến trong hội họp, dưới cờ, trong dự giờ thao giảng thiếu căn cứ không đúng quy chế chuyên môn ( trừ 5 điểm/lần. Nếu ý kiến được đóng góp xác thực mà không thừa nhận sẽ đưa ra biểu quyết bằng phiếu của Hội đồng thi đua)
- Trong cơ quan đơn vị nếu Có CB,GV,NV nào lớn tiếng cãi cọ gây mất đoàn kết thì trừ 10 điểm/lần, 2 lần trở lên thì hạ bậc thi đua.
- Vi phạm về an toàn giao thông có biên bản xử lý của cơ quan chức năng (trừ 5 điểm/lần).
- Không chấp hành hoạc chấp hành chưa nghiêm sự phân công của tổ chức một lần ( trừ 10 điểm).
II. NGÀY GIỜ CÔNG: (20đ)
- Bỏ dạy 1 tiết không lý do (trừ 3 điểm).
- Bỏ dạy nửa buổi không lý do (tính 2 tiết trong ngày hôm đó trừ 5 điểm).
- Nghỉ dạy 1 buổi không lý do: (trừ 10 điểm/lần).
- Đi trễ, về sớm một lần trừ 1 điểm không tính thời gian ( Trừ trường hợp đặc biệt, lý do chính đáng thì phải báo cáo HT, PHT  hoặc cán bộ trực chấm công biết qua điện thoại ).
- Lớp mất trật tự, giáo viên có biểu hiện chờ hết giờ trước thời gian ca học qui định làm ảnh hưởng đến lớp khác từ 5 phút trở lên khi cán bộ chấm công hoặc BGH phát hiện; trừ 3 điểm/lần.
- Vắng mặt không xin phép những buổi hội họp, sinh hoạt chuyên môn, lao động, thao giảng… Hoặc bất kì buổi triệu tập nào của nhà trường. (trừ 10 điểm/lần), có phép (trừ 2 điểm).  Đến dự hội họp trể, sinh hoạt chuyên môn 1 lần trừ 3 điểm.
- Nghỉ dạy có phép từ 5 ngày trở lên trong một học kỳ từ ngày thứ 6 trở đi trừ 1 điểm/ngày.( trừ trường hợp nằm viện nhưng không quá 15 ngày) Nếu trong một học kỳ mà có nhiều lần nằm viện thì cộng chung số ngày nằm viện để tính điểm trừ. (từ ngày thứ 16 trở đi mỗi ngày trừ 0;5 điểm).
- Giáo viên nghỉ hộ sản; sau hoặc trước thời gian hộ sản vào kỳ xét thi đua thì vẫn xét và đánh giá điểm thi đua bình thường.
- Nghỉ có xin phép nhưng không tổ chức dạy bù vào buổi khác thì trừ 5 điểm/lần.
- Nhờ, nhận dạy thay không thông qua BGH trừ 5 điểm/lần đối với người nhờ dạy.
- Đối với các Đ/c không trực tiếp giảng dạy lớp thì thời gian làm việc phải đảm bảo theo nhiệm vụ nhà trường phân công.( Nếu vắng mặt ở cơ quan 1 buổi không lý do chính đáng trừ 5 điểm;
- Trong giờ lên lớp mà đi làm hồ sơ  hoặc việc riêng khác trừ 10 điểm khi cán bộ chấm công hoặc BGH phát hiện.
- Nhân viên bảo vệ thực hiện đúng nhiệm vụ, chức năng được phân công, thực hiện đóng, mở cửa trường, đánh trống, mở, tắt đèn hành lang trường đúng thời gian qui định; nếu vi phạm trừ 0,5 điểm/ lần.
- Đối với kế toán nhà trường thời gian không trực tiếp tại cơ quan phải có sự đồng ý của lãnh đạo, nếu lãnh đạo chưa cho phép thì vẫn trừ điểm theo qui định ngày giờ công.
- Thông báo tập trung lao động trong nhà trường mà bỏ làm việc riêng, đến mà không tham gia lao động làm việc ngoài yêu cầu của BGH trừ 5 điểm/lần.
III. CÔNG TÁC GIẢNG DẠY – CHUYÊN MÔN.(100 ĐIỂM)
1.Hồ sơ sổ sách: 25 điểm.
- Soạn đủ các môn theo qui định, có chất lượng.( thiếu 01 tiết trừ 5 điểm/lần).
- Soạn giáo án không đạt yêu cầu qua trình duyệt của Khối trưởng ( trừ 2 điểm/ tiết).
- Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách theo qui định của nhà trường. Thiếu 1 loại sổ thì trừ 5 điểm/lần.
- Các loại sổ làm không chất lượng, không đầy đủ thì trừ 5 điểm/một loại sổ.
- Nhận xét chưa phù hợp với kết quả học tập của học sinh trừ 2 điểm/ cuốn học bạ.
- Học bạ làm sai hay tẩy sửa không đúng qui định /một chổ trừ 0,5 điểm trên 1 cuốn nếu sửa đúng quy định, sửa sai không đúng quy định trừ 2 điểm phải làm lại học bạ (cho phép xuất và in học bạ từ phần mềm);  nếu tổ trưởng kiểm tra xong sau khi báo cáo mà phát hiện sai thì tổ trưởng chịu trách nhiệm; học bạ thiếu 01 em thì trừ 10 điểm/cuốn. Học bạ thiếu giấy khai sinh thì trừ 5 điểm/1 học sinh.
- Các biểu mẫu báo cáo sai, báo cáo kết quả kiểm tra người khác sai thiếu trung thực, nộp trễ thời gian theo qui định thì trừ 3 điểm/lần. (kể cả báo cáo số liệu cập nhật trên phần SMAS 3.0, cơ sở dữ liệu). Vào 25 hàng tháng.
2.Kết quả giảng dạy:  40 điểm
Chất lượng học sinh cuối học kỳ hoặc cuối năm học :
- Cuối năm học những lớp có dưới 20 học sinh có một học sinh không đủ chuẩn lên lớp trừ 4 điểm (riêng lớp 1 trừ 3 điểm). lớp có từ 21 em đến 30 em, mỗi học sinh không đủ chuẩn lên lớp trừ 2 điểm (riêng lớp 1 trừ 1 điểm), lớp trên 30 em mỗi học sinh không đủ chuẩn lên lớp trừ 1 điểm (riêng lớp 1 trừ 0,5 điểm), học sinh lớp ghép nếu dưới chuẩn trừ 0,5 điểm, Giáo viên dạy tăng cường đối với môn tính bằng điểm số vẫn tính điểm trừ theo tỷ lệ số tiết giảng dạy của lớp đó. (Riêng lớp 1 ở học kỳ 1 không trừ điểm).
- Nếu các chỉ tiêu chung toàn trường không đạt theo chỉ tiêu đề ra thì Ban giám hiệu cũng bị trừ điểm (duy trì sĩ số học sinh; học sinh hoàn thành chương trình lớp học) nếu thấp hơn 1% không đạt chỉ tiêu trừ 1 điểm.
- Chấm bài kiểm tra không chính xác lệch quá 0,5 điểm trở lên trừ 3 điểm/bài kiểm tra.
- Trong năm có dự giờ, thao giảng đúng kế hoạch. Nếu dự giờ thiếu 1 tiết trừ 2 điểm/lần. Thiếu 1 tiết thao giảng thì trừ 5 điểm/lần.(Trừ có phép)
- Trong năm học nếu có 2 tiết dự giờ xếp loại không đạt yêu cầu thì không xếp loại thi đua. (BGH và khối trưởng xếp loại).
-Tham gia làm đồ dùng dạy học trong tổ nếu không đạt giải vòng trường thì trừ 1 điểm/ mỗi thành viên trong tổ. Không nộp đồ dùng dạy học dự thi cấp trường thì trừ 5 điểm/ 1 thành viên.
3.Công tác chủ nhiệm: ( 20 điểm)
- Cung cấp dữ liệu về công nghệ thông tin khi cán bộ phụ trách yêu cầu nếu không đúng thời gian theo qui định một học kỳ trừ 3 điểm/ 1 trường hợp.
- Thu BHYT thiếu 1 học sinh trừ 2 điểm; trường mua cho thì trừ 1 điểm.
- Vệ sinh trường lớp, trồng và chăm sóc, bảo vệ cây xanh, hoa kiểng, xanh hóa lớp học, cuối năm nhà trường kiểm tra, đánh giá không đạt “Lớp học thân thiên an toàn” không xét thi đua;  phòng làm việc gìn giữ cơ sở vật chất nếu không đảm bảo theo kế hoạch phân công của nhà trường thì trừ 2 điểm.
-Để thất thoát thiết bị lớp, kể cả đồ dùng học tập của học sinh mà không nêu được lý do, ngoài việc phải bồi thường phải trừ điểm. (Nếu đồ dùng thiết bị có giá trị từ 50.000đ trở lên thì trừ 5 điểm).
+ Hàng tuần dưới cờ nếu lớp bị nhắc nhở về vệ sinh một lần thì trừ 0,5 điểm.
+ Điểm chính kể cả điểm lẻ nếu BGH đi kiểm tra bất thường phát hiện vệ sinh không sạch sẽ  trừ 5 điểm/lần đối với lớp của giáo viên được phân công khu vực vệ sinh.
- Giáo viên để học sinh mất trật tự trong giờ học BGH nhắc nhở một lần trừ 2 điểm. (trong giờ bộ môn thì trừ giáo viên trực tiếp giảng dạy).
-Không phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi theo kế hoạch trừ 5 điểm/1 học kỳ.
- Sỉ số học sinh nếu giảm quá 1% theo qui định thì trừ 2 điểm. ( Học sinh nghỉ học mà có sự đồng ý của gia đình, hay có sự xác nhận của chính quyền địa phương thì không trừ điểm).
- Không tham gia các phong trào do nhà trường phát động hay được phân công ( khi lớp có nguồn) thì trừ 5 điểm/lần.
- Giáo viên chủ nhiệm lớp để học sinh làm mất trật tự các buổi lễ, dưới cờ, trừ 2 điểm/lần. ( Tất cả học sinh đến dự lễ khai giảng, tổng kết hay các cuộc lễ khác, sau khi nhận quà xong bỏ về không chờ kết thúc buổi lễ thì giáo vẫn bị điểm trừ).
4.Công tác kiêm nhiệm: ( 15 điểm)
- Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định của nhà trường. Thiếu một loại sổ hay hồ sơ không có chất lượng thì trừ 10 điểm/lần.
- Các bộ phận chuyên môn và Đoàn thể trong nhà trường hàng tháng không báo cáo kịp thời hay không hoàn thành kế hoạch thì trừ 5 điểm/tháng.(kể cả BGH).
- Không tham gia hay tham gia có hình thức đối phó các phong trào như: Vệ sinh trường lớp, bảo vệ cây xanh, trồng và chăm sóc cây xanh hoa kiểng, công tác Đoàn đội trong nhà trường, vi phạm lĩnh vực nào thì trừ điểm lĩnh vực đó.( mỗi lần trừ 1điểm/ lần).
- Đối với nhân viên bảo vệ để thất thoát tài sản không giải thích, hoặc không chứng minh được nguyên nhân trong nhiệm vụ được giao; tài sản trị giá 100.000đ đến dưới 300.000đ thì trừ 3 điểm/lần ; từ 300.000đ trở lên thì trừ 10 điểm/lần.( Bắt buộc phải mua và bồi hoàn lại số tài sản bị thất thoát đó).
* Khống chế:
Nếu trừ 11 điểm trở lên theo từng mục thì hạ bậc từ A xuống B, từ B xuống C; Nếu bị hạ bậc là không đề nghị công nhận lao động tiên tiến.
5.Xét kết quả tham gia phong trào:
- Giáo viên tham gia đạt giải GVG vòng trường được cộng 2 điểm.
- Giáo viên tham gia đạt giải GVG vòng huyện hoặc tương đương được cộng 5 điểm.
- Thi GVG vòng trường đạt phần lý thuyết dưới 5 điểm trừ 2 điểm.
- Giáo viên có học sinh tham gia đạt giải vòng huyện thì cộng 2 điểm.
- Giáo viên có học sinh tham gia đạt giải vòng tỉnh thì cộng 4 điểm.
- Giáo viên có học sinh tham gia dự thi học sinh giỏi, học sinh viết chữ đẹp vòng trường đạt giải cộng 1,5 điểm.
- Giáo viên được phân công bồi dưỡng HS giỏi, HS viết chữ đẹp và các phong trào khác dự thi vòng huyện đạt giải được cộng 4 điểm, đạt vòng tỉnh cộng 6 điểm nếu là GVCN khi được phân công vẫn cộng  điểm vòng huyện cộng 2 điểm, vòng tỉnh công 6 điểm.
- Đồ dùng dạy của tổ dự thi vòng huyện đạt giải cộng 1 điểm/1 thành viên, chỉ tính điểm cộng cho thành viên có tham gia.
- Công tác xã hội hóa giáo dục: Nếu cán bộ, giáo viên, nhân viên nào vận động được nhân dân hoặc các doanh nghiệp…Hỗ trợ tập vở, tiền bạc,…để ủng hộ khen thưởng học sinh, giáo viên…hoặc các phong trào của trường trị giá từ 500.000 đến dưới 1.000.000đ được cộng thêm 2 điểm, từ 1.000.000 đến 2.000.000đ cộng 3 điểm, trên 3.000.000đ cộng 4 điểm.
- CB-GV-NV tham gia hiến máu nhân đạo mỗi lần được cộng 3 đ.
- Thu BHYT đạt 100% kể cả HS diện chính sách được cộng 2 điểm.
* Lưu ý:
- Học sinh tham gia thì tính theo phong trào chứ không tính giải cá nhân.
- Giáo viên tham gia phong trào đạt giải vòng huyện thì cộng 5 điểm.
- Giáo viên tham gia phong trào đạt giải vòng tỉnh thì cộng 10 điểm.
- Đối với lãnh đạo nhà trường cuối năm hoàn thành tốt nhiệm vụ theo các chỉ tiêu đề ra trong năm học thì được đề nghị tặng giấy khen của UBND huyện. Riêng danh hiệu thi đua như CSTĐCS, hoặc cấp khen cao hơn thì phải được tập thể Hội đồng thống nhất bỏ phiếu cũng như cán bộ, viên chức trong nhà trường.
THANG ĐIỂM XẾP LOẠI:
1.Loại tốt ( A)  : 120 - 145 điểm.
2.Loại khá (B) : 109 – 119 dưới điểm.
3.Loại trung bình ( C ) : 93 – 108 dưới điểm.
4.Dưới 93 điểm xếp loại giáo viên không hoàn thành nhiệm vụ.
* Lưu ý :
- khi đánh giá chung đối với các đ/c có chủ nhiệm lớp thì sẽ so sánh số điểm ở mục chủ nhiệm lớp với nhau để xét đề nghị khen thưởng.
- Giáo viên không làm công tác chủ nhiệm, không kiêm nhiệm công tác khác thì được hưởng chung số điểm này.
- Cán bộ GV-CNV xếp loại A mới được công nhận lao động tiên tiến.
- Nếu vi phạm khống chế ở học kỳ I sang học kỳ II có tiến bộ điểm trung bình cộng được xếp loại là được đề nghị công nhận lao động tiên tiến.
 
Biểu điểm thi đua này có hiệu lực( 26/8/2019) đến khi có biểu điểm thi đua mới.
                                                                                                                            BAN THI ĐUA
                                                                                                                              Trưởng ban
 

 

HỖ TRỢ ONLINE

Công nghệ thông tin

Name: Danh Minh Nhựt
Ban Giám Hiệu

Name: Trần Ngọc Bích

THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 4


Hôm nayHôm nay : 44

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 6286

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 538070

Họp mặt Nhà giáo Việt Nam 20/11 (video) Lượt xem: 137

Cậu học trò dũng cảm cứu bạn
TT - Ngày 25-9, em Nguyễn Nhật Trường (15 tuổi, ngụ xã Long Định, huyện Bình Đại, Bến Tre) đã lao ra cứu em Dương Thị Thu Thương,...
Đăng lúc: 12-10-2014 05:22:44 PM
Vào lớp 1 không cần 'bằng tốt...
(TNO) Ngày 12.6, Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM ban hành văn bản hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 1 và chuyển trường năm học...
Đăng lúc: 13-06-2014 09:46:31 AM
Cô học trò xin làm tạp vụ nay...
TT - Nhà cô giáo Nhữ Thị Hoa, nhân vật trong bài “Cô học trò xin làm tạp vụ” (Tuổi Trẻ 22-5), nhỏ nhắn, bộn bề sách vở và khuất...
Đăng lúc: 23-05-2014 08:17:55 AM
Giáo viên, học sinh Huế mít...
Sáng 17.5, hơn 600 giáo viên, học sinh đại diện cho các trường học trên toàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tham gia mít tinh phản đối...
Đăng lúc: 21-05-2014 08:48:46 PM
Thủ tướng đồng ý rút đề án đổi...
(NLĐO) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đồng ý để Bộ GD-ĐT rút Đề án xây dựng, triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ...
Đăng lúc: 07-05-2014 08:17:52 PM
Nghị lực kỳ diệu của cô bé...
Cô bé không tay, không chân Nguyễn Linh Chi được gọi với cái tên “Nick Vujicic Việt Nam” ở Yên Bái khiến bất cứ ai đều phải ngưỡng...
Đăng lúc: 20-04-2014 06:32:45 PM
Nêu cao tinh thần trách nhiệm,...
Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Trung...
Đăng lúc: 08-04-2014 07:27:40 PM
Cô giáo trẻ rời quê lên cắm...
Gần bốn năm nay, cô giáo trẻ người Kinh, Phạm Thị Thương, sinh năm 1987, quê ở một xã đồng bằng của huyện Thăng Bình đã rời nhà,...
Đăng lúc: 08-04-2014 07:36:37 PM
   
Facebook   Google Yahoo Giáo án điện tử  Tranh ảnh SGK Báo giáo dục Bóng đá Mầm non Báo tuổi trẻ
 
SK&ĐS   Google Maps Dân trí Cốc cốc  Bài giảng điện tử  Web trẻ thơ Cốc cốc nhà Sinh viên IT Google dịch


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG THẠNH 4 - HUYỆN GIỒNG RIỀNG
Địa chỉ: Xã Long Thạnh huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang
Website: http://c1longthanh4.giongrieng
.edu.vn - Email: c1longthanh4gr.kiengiang@moet.edu.vn