MENU CHÍNH

LIÊNN KẾT WEBSITE

LIÊN KẾT

 Văn bản bộ Mail bộ
Văn bản sở Mail sở
Văn bản phòng Văn bản trường
Thời khóa biểu Diễn đàn GD
Video Clip Albums ảnh
KĐCL Mầm non  Phổ cập GD
Smas 2.0 Tra cứu điểm

{LANGesize=ShowAdDiv;;<\/script>» Quản lý văn bản nhà trường

Tên / Số / ký hiệu : 18/KHCM
Về việc / trích yếu

BÁO CÁO Kết quả thực hiện các mặt công tác tháng 8 năm 2020 Và Chương trình công tác tháng 9 năm 2020

Ngày ban hành 11/09/2020
Loại văn bản Kế hoạch
Đơn vị / phòng ban Chuyên môn
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt Trần Ngọc Bích
Cơ quan / đơn vị ban hành Nhà trường
Tải về Đã xem : 81 | Đã tải: 0
Nội dung chi tiết
PHÒNG GD & ĐT GIỒNG RIỀNG                CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH LONG THẠNH 4                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   
       Số: 18 /KHCM                                               Long Thạnh, ngày 11 tháng 09 năm 2020
 
BÁO CÁO
Kết quả thực hiện các mặt công tác tháng 8 năm 2020
Và Chương trình công tác tháng 9 năm 2020
 
Phần I
THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2020
(Từ ngày 10/8/2020 đến 05/9/2020)
I. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG
           Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020).
Tuyên truyền công tác phòng chống dịch Covid-19 trong nhà trường.
II. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
  1. Những việc làm được:
         - Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn chuyên môn và bồi dưỡng Chương trình GDPT 2018 theo kế hoạch của Sở GDĐT.
         - Cán bộ quản lý và giáo viên dạy lớp 1 tham dự bồi dưỡng trực tuyến sử dụng sách giáo khoa lớp 1.
         - Tổ chức triển khai tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý và tất cả giáo viên trực tiếp dạy lớp, sử dụng sách giáo khoa lớp 1 tại đơn vị gồm 2 ngày ( ngày 26/8/2020 và ngày 31/8/2020 ).
         - Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông; module 1: Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong trường tiểu học.
        - Chỉ đạo các lớp tổ chức ôn tập, rèn luyện trong hè đối với học sinh chưa đạt chuẩn lên lớp năm học 2019 - 2020, tổ chức kiểm tra lại lần 2 và xét lên lớp vào ngày 27/8/2020, kết quả có 18 học sinh dự kiểm tra, trong đó đạt 1 học sinh.
        - Treo băng rol chào mừng năm học mới, ngày khai giảng năm học mới 2020-2021 ở các điểm trường.
        - Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, tổ chức thu nhận học sinh vào học, phục vụ cho khai giảng năm học mới chu đáo.
        - Tuyên truyền, vận động “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”, huy động tối đa số trẻ trong độ đến trường, trẻ 6 tuổi vào lớp 1 (trẻ sinh năm 2014). Hoàn thành thủ tục tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2020-2021.
        - Chỉ đạo công tác phúc tra trình độ văn hóa thuộc địa bàn quản lý.
        - Thông báo phụ huynh học sinh lớp 5 điểm Đường Gỗ Lộ chuyển 11 học sinh lớp 5 điểm này về học trường Tiểu học Long Thạnh 1.
- Phân công giáo viên chính thức đầu năm học. ổn định nề nếp dạy học. Lên kế hoạch giảng dạy theo lịch quy định và củng cố, kiện toàn lại các tổ chức trong nhà trường.
        - Xây dựng kế hoạch chỉ đạo chuyên môn năm học 2020-2021. 
        - Thực hiện tốt chương trình khung thời gian năm học 2020-2021 theo Quyết định số 1938/QĐ-UBND tỉnh Kiên Giang.
        - Tiếp nhận học sinh đầu năm học 2020 - 2021 và mở được 17 lớp, trong đó có 1 lớp ghép. Tổng số học sinh 451/227 nữ, học sinh dân tộc có 87/46 nữ. 
        2. Những việc hạn chế:
        - Học sinh rèn luyện trong hè kiểm tra lại lần 2 đạt thấp.
        - Còn vài học sinh do theo gia đình đi làm ăn xa nên về muộn theo quy định.
Phần II
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2020
(Từ ngày 07/9/2020 đến 10/10/2020)
        I. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM TRONG THÁNG
        - Tuyên truyền và giáo dục trong toàn thể CB-GV-NV và học sinh thực hiện tốt an toàn giao thông và phòng chống các tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường.
        - Triển khai quán triệt trong toàn thể CB-GV-NV tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của BCH TW 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành.
       - Tiếp tục huy động học sinh ra lớp đến hết tháng 9/2020.
       - Tham gia bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2020.
       - Tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và họp PHHS đầu năm học.
       - Phát động phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt”; vận động CB-GV-NV đăng ký thi đua đầu năm học.
       - Hoàn chỉnh các kế hoạch chuyên môn nhà trường và tổ khối.
       - Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách quản lý đối với nhà trường theo quy định của Điều lệ trường học.
       - Toàn trường bằng nhiều biện pháp tuyên truyền vận động học sinh tham gia mua Bảo hiểm y tế.
       - Tổ chức Tết Trung thu năm 2020.
       - Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ và kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2020-2021.
       - Hoàn thành hồ sơ XMC-PCGD năm 2020.
       II. CHUYÊN MÔN
       - Thực hiện chương trình từ tuần 1 đến tuần 5 học kỳ I ( từ ngày 07/9/2020 đến ngày 10/10/2020 ).
       Tuần 1 : Từ ngày 07/09/2020 đến ngày 12/09/2020.
       - Kiểm tra số lượng học sinh ra lớp, sách vở, dụng cụ học tập của học sinh.
       - Hoàn thành tất cả các báo cáo, thống kê theo yêu cầu của PGD
       - Chỉ đạo giáo viên tự khảo sát chất lượng học sinh đầu năm học, sau đó phân loại học sinh để có kế hoạch rèn học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh năng khiếu cho phù hợp với từng đối tượng học sinh trong lớp.
       Tuần 2: Từ ngày 14/09/2020 đến ngày 19/09/2020.
       - Giáo viên chủ nhiệm lớp hoàn chỉnh danh sách học sinh và gởi qua địa chỉ mail Thầy Dũng ngày 14/9/2020.
       - Hoàn thành nhập liệu báo cáo đầu năm vào hệ thống phần mềm CSDL hạn chót 18/09/2020.
       - Chuyên môn thăm lớp, kiểm tra sĩ số học sinh theo danh sách, trang trí lớp học và dự giờ.
       - Trưởng khối 1 đến trưởng khối 5 hoàn thành kế hoạch năm học, kế hoạch rèn học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh năng khiếu, kế hoạch chuyên đề của khối năm học 2020- 2021 và tổ chức họp tổ khối ( chú ý một số nội dung như: Tìm hiểu chương trình GDPT năm 2018, PPDH, sử dụng các kĩ thuật dạy học, nghiên cứu bài học, việc soạn bài ( giáo án )
        Tuần 3 : Từ ngày 21/09/2020 đến ngày 26/09/2020.
        - Trưởng khối 1 đến khối 5 báo báo kết quả thực hiện công tác tháng 9/2020 của khối, kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của khối và của giáo viên trong khối vào ngày 24/9/2020.
        - Chuyên môn tiếp tục dự giờ thăm lớp.
        Tuần 4 : Từ ngày 28/09/2020 đến ngày 03/10/2020.
        - Chuyên môn tiếp tục thăm lớp, dự giờ.
        - Tất cả giáo viên từ khối lớp 1 đến khối lớp 5 nộp hồ sơ sổ sách cho chuyên môn kiểm tra vào ngày 01/10/2020.
       - Tổ chức hội giảng 2 tiết khối 1 và khối 4.
       + Khối 1 hội giảng 1 tiết môn Tiếng Việt.
       + Khối 4 hội giảng 1 tiết môn Toán
       + Thời gian: Vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 03/10/2020
       + Địa điểm: Đường Gỗ Lộ
       + Thành phần tham dự: Tất cả cán bộ, giáo viên trực tiếp giảng dạy.
       - Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch ( có thông báo sau )
       Tuần 5 : Từ ngày 05/10/2020 đến ngày 10/10/2020.
       - Chuyên môn tiếp tục thăm lớp, dự giờ.
       - Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch ( có thông báo sau )
       III. CÔNG TÁC LIÊN KẾT:
      1. Thư Viện - Thiết bị - Công nghệ thông tin:
          - Tổ chức hoạt động theo kế hoạch đề ra, Hoàn thành biên bản việc cho giáo viên mượn sách, thiết bị, học sinh mượn sách giáo khoa; cập nhật đầy đủ hồ sơ sổ sách Thư viện theo qui định và báo cáo kịp thời hàng tháng công tác Thư viện, thiết bị về PGD&ĐT theo đúng thời gian.
          - Tiếp tục vận động học sinh lớp 1 mua thiết bị học tập theo chương trình sách giáo khoa mới.
          - Cập nhật, báo cáo thống kê theo quy định.
          - Tất cả các phòng học, phòng làm việc phải thực hiện tốt việc tiết kiệm điện.
          - Các lớp 1 trang bị đầy đủ ghế ngồi dưới cờ.
2. Công tác tổ chức, Kiểm tra:
a.Công tác tổ chức:
          Ổn định việc phân đầu năm và đi vào hoạt động tốt. Trong dó có điều tiết một số tiết dạy cho giáo đảm bảo phù hợp cho một số đồng chí do phải dạy nhiều điểm trường.
b.Công tác kiểm tra:
- Kiểm tra công tác huy động học sinh trong địa bàn trường quản lý, kiểm tra việc cập nhật hồ sơ chống mù chữ từ 15 tuổi 60 tuổi, phổ cập tiểu học từ 6 đến 14 tuổi theo tinh thần công văn chỉ đạo số 95/PGDĐT ngày 10/9/2020 của PGDĐT Giồng Riềng.
- Kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch khảo sát học sinh đầu năm của lớp, xây dựng kế hoạch phụ đạo học sinh yếu…
          - Tổ khối chỉ đạo thực hiện hồ sơ, sổ sách đúng theo kế hoạch của nhà trường.
          - Kiểm tra đối chiếu hồ sơ các đối tượng học sinh con gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, con mồ côi và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
          3. Công tác Đoàn thể:
          * Đoàn -Đội:
          - Phát động phong trào hoạt thi đua chào mừng tết Trung thu;
          - Thực hiện tốt kế hoạch hoạt động của HĐĐH.
          - Có kế hoạch hoạt động cụ thể, thiết thực trong tháng, hoàn thành kế hoạch đề ra và tổng hợp báo cáo kịp thời theo qui định.
          - Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đại hội liên đội năm học 2020-2021.
          * Công đoàn:
          - Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ giáo viên- nhân viên nhà trường; kết hợp triển khai các văn bản của cấp trên.
          - Phối hợp cùng chính quyền tổ chức tốt hội nghị công chức, viên chức năm học 2020-2021.
          - Phát động thi đua và tham gia các phong trào thi đua của ngành trong năm học.
          - Xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào trường xanh, sạch, đẹp, an toàn. “Trường học thân thiện học sinh tích cực”, “Phòng tránh tai nạn, thương tích”
4. Công tác Y tế học đường:
          - Trang bị xà phòng, nước rữa tay khô, các loại thuốc thông thường, dụng cụ y tế trong sơ cứu tai nạn học sinh.
          - Tuyên truyền giáo dục các em vệ sinh cá nhân trong tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp như hiện nay.
          5. Công tác CMC và PCGDTH:
          - Thực hiện hồ sơ phổ cập đầu năm học.      
          - Kết hợp với cán bộ chuyên trách PC rà soát danh sách phiếu điều tra các ấp để cập nhật vào thống kê phổ cập năm  2020.  Thời gian hoàn thành hồ sơ phổ cập trước 16/9/2020 ( Thầy Phước, Thầy Trí ).
         6. Công tác tài vụ:
          - Tổng hợp công tác phí tháng 8- 9 năm 2020 thanh toán vào cuối tháng 9/2020
          - Thực hiện đúng, đủ, kịp thời chế độ chính cho mọi CB-GV-CNV trong đơn vị.
          - Thực hiện hồ sơ thanh toán quyết toán kinh phí đúng nguyên tắc tài chính.
          - Công khai tài chính dán vào bảng thông báo.
          - Hoàn thành hồ sơ nâng lương, thâm niên đúng thới gian qui định.
          - Tăng cường công tác thu BHTY học sinh.
         7. Công tác khác:
         Tổ chức lao động tập thể vào ngày thích hợp theo kế hoạch phân công ở các điểm trường          trong công tác vệ sinh trường lớp học...
        Trên đây là đánh giá công tác tháng 8/2020 và chương trình công tác 9/2020 của BGH nhà trường.
 
Nơi nhận:                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG
-Phòng GD&ĐT (B/c)
-CB-GV-NV trường
-Lưu Vp.
                                                                                        
 
                                                                                                                         Trần Ngọc Bích


                                   
                                                                                                  
 

 

HỖ TRỢ ONLINE

Công nghệ thông tin

Name: Danh Minh Nhựt
Ban Giám Hiệu

Name: Trần Ngọc Bích

THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 7


Hôm nayHôm nay : 48

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 6290

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 538074

Họp mặt Nhà giáo Việt Nam 20/11 (video) Lượt xem: 137

Cậu học trò dũng cảm cứu bạn
TT - Ngày 25-9, em Nguyễn Nhật Trường (15 tuổi, ngụ xã Long Định, huyện Bình Đại, Bến Tre) đã lao ra cứu em Dương Thị Thu Thương,...
Đăng lúc: 12-10-2014 05:22:44 PM
Vào lớp 1 không cần 'bằng tốt...
(TNO) Ngày 12.6, Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM ban hành văn bản hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 1 và chuyển trường năm học...
Đăng lúc: 13-06-2014 09:46:31 AM
Cô học trò xin làm tạp vụ nay...
TT - Nhà cô giáo Nhữ Thị Hoa, nhân vật trong bài “Cô học trò xin làm tạp vụ” (Tuổi Trẻ 22-5), nhỏ nhắn, bộn bề sách vở và khuất...
Đăng lúc: 23-05-2014 08:17:55 AM
Giáo viên, học sinh Huế mít...
Sáng 17.5, hơn 600 giáo viên, học sinh đại diện cho các trường học trên toàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tham gia mít tinh phản đối...
Đăng lúc: 21-05-2014 08:48:46 PM
Thủ tướng đồng ý rút đề án đổi...
(NLĐO) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đồng ý để Bộ GD-ĐT rút Đề án xây dựng, triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ...
Đăng lúc: 07-05-2014 08:17:52 PM
Nghị lực kỳ diệu của cô bé...
Cô bé không tay, không chân Nguyễn Linh Chi được gọi với cái tên “Nick Vujicic Việt Nam” ở Yên Bái khiến bất cứ ai đều phải ngưỡng...
Đăng lúc: 20-04-2014 06:32:45 PM
Nêu cao tinh thần trách nhiệm,...
Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Trung...
Đăng lúc: 08-04-2014 07:27:40 PM
Cô giáo trẻ rời quê lên cắm...
Gần bốn năm nay, cô giáo trẻ người Kinh, Phạm Thị Thương, sinh năm 1987, quê ở một xã đồng bằng của huyện Thăng Bình đã rời nhà,...
Đăng lúc: 08-04-2014 07:36:37 PM
   
Facebook   Google Yahoo Giáo án điện tử  Tranh ảnh SGK Báo giáo dục Bóng đá Mầm non Báo tuổi trẻ
 
SK&ĐS   Google Maps Dân trí Cốc cốc  Bài giảng điện tử  Web trẻ thơ Cốc cốc nhà Sinh viên IT Google dịch


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG THẠNH 4 - HUYỆN GIỒNG RIỀNG
Địa chỉ: Xã Long Thạnh huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang
Website: http://c1longthanh4.giongrieng
.edu.vn - Email: c1longthanh4gr.kiengiang@moet.edu.vn