MENU CHÍNH

LIÊNN KẾT WEBSITE

LIÊN KẾT

 Văn bản bộ Mail bộ
Văn bản sở Mail sở
Văn bản phòng Văn bản trường
Thời khóa biểu Diễn đàn GD
Video Clip Albums ảnh
KĐCL Mầm non  Phổ cập GD
Smas 2.0 Tra cứu điểm

{LANGesize=ShowAdDiv;;<\/script>» Quản lý văn bản nhà trường

Tên / Số / ký hiệu : Bảng phân công nhiệm vụ đầu năm học 2020-2021
Về việc / trích yếu

Bảng phân công nhiệm vụ đầu năm học 2020-2021

Ngày ban hành 12/09/2020
Loại văn bản Văn Bản
Đơn vị / phòng ban Chuyên môn
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt Trần Ngọc Bích
Cơ quan / đơn vị ban hành Nhà trường
Tải về Đã xem : 75 | Đã tải: 1
Nội dung chi tiết
Số TT Họ và tên Năm sinh Năm vào ngành Trình độ Chức vụ và nhiệm vụ chính (Chủ nhiệm lớp mấy hoặc dạy môn ) Số lượng HS Nhiệm vụ kiêm nhiệm Số tiết dạy trong 1 tuần Số tiết Thừa (+) Thiếu (-) Điểm trường Số điện thoại
Văn hóa Chuyên môn
1 Trần Ngọc Bích 10/11/1964 30/8/1982 12/12 CN Tiểu học Hiệu trưởng; Dạy Tăng cường Toán,TV lớp 2 A1 = 2t     2   Đường Gỗ Vàm 0988391757
2 Đoàn Thanh Dũng 16/03/1975 1/9/1994 9/12 CN Tiểu học Phó Hiệu trưởng; Dạy TC. Toán, TV lớp 2a1, TNXH, ĐĐ lớp 2a1= 4t     4   Đường Gỗ Vàm 0379242787
3 Ngô Bích Po 13/10/1988   12/12 CN Tin Học GV - dạy Tin Học 3 - 4 - 5     14   Đường Gỗ Vàm  0813253325
4 Nguyễn Văn Ánh 10/5/1972 4/9/2008 9/12 CN Tiểu học Chủ nhiệm lớp ghép (3+2a4) dạy Toán + TV = 20 tiết , CN = 3 tiết 17   23   Đồng Tràm 0329796293
5 Huỳnh Bảo An 03/02/1987 31/9/2011 12/12 CN Tiểu học Dạy TNXH 3a1, LS-Đ-KH 4a1, 4a2, 4a3, 4a4, 5a1 = 16 tiết; TC Toán + TV 2a1 = 3 tiết; UVBCHCĐ = 2 tiết   UVBCHCĐ 21 -2 Đường GV   Xẻo Vịnh 1  0948998801
6 Trần Minh Duy 01/01/1979 9/1/1997 9/12 CN Tiểu học Dạy TC Toán +TV 1a4  = 3 tiết; TC Toán +TV,ĐĐ ghép 3a4 = 19 tiết      22 -1 Đồng Tràm 0944205208
7 Bùi Văn Điều 22/08/1978 1/11/2001 9/12 CN Tiểu học Dạy TNXH 1a1, 1a2, 1a3 = 6 tiết; Dạy Toán 1a3= 3 tiết; dạy TC Toán + TV 1a1, 1a3 1a4  = 12 tiết,     21 -2 Đường Gỗ Vàm Đồng Tràm 0379861860
8 Trần Thanh Giang 15/10/1975 1/10/1992 10/12 CN Tiểu học Phụ trách Thư viện + Thiết bị Dạy ĐĐ 4a2, 3a3 = 2 tiết; dạy LS-ĐL 4a2, 4a3 = 4 tiết; TC Toán 2a1, 4a3= 3 tiết; TV-TB = 8 tiết   TV-TB 17   Xẽo Vịnh 1 Đồng Tràm 0947693108
9 Sơn Ngọc Hà 23/01/1969 1/9/1992 12/12 CN Tiểu học Dạy Kĩ thuật + Thủ công lớp  2, 3, 4, 5 với 12 lớp đơn = 12 tiết; dạy Thủ công lớp ghép 3a4 = 2 tiết, Dạy ĐĐ 1a3= 1 tiết, TC 2a1, 2a3= 4     18 -5 Đường Gỗ lộ 0983415308
10 Lê Văn Hận 09/10/1971 1/8/1980 9/12 CN Tiểu học Chủ nhiệm 3a1 dạy Toán + TV =13 tiết; TC Toán + TV = 5 tiết; ĐĐ 3a1 = 1 tiết; TNST 3a1 = 1 tiết; CN = 3 tiết 33   23   Đường Gỗ Vàm 0945891446
11 Danh Hòa 01/02/1971 1/9/1992 12/12 CN Tiểu học Chủ nhiệm 2a3 dạy Toán + TV = 14 tiết; TC Toán + TV 2a3 = 2 tiết; TNST,ĐĐ 2a3 = 2 tiết; CN = 3 tiết; UVBCHCĐ = 2 tiết 23 UVBCHCĐ 23   Đường Gỗ Lộ 0947693565
12 Từ Thị Lệ Hồng 23/05/1974 1/11/2001 12/12 CN Tiểu học Chủ nhiệm 1a1 dạy Toán + TV = 15 tiết; HĐTN= 3tiết TC Toán + TV 1a1 = 2 tiết; CN = 3 tiết 27   23   Đường Gỗ Vàm 0378872796
13 Phạm Đắc Khoa 24/02/1972 1/10/2000 12/12 CN Tiểu học Chủ nhiệm 5a2 dạy Toán + TV = 13 tiết; TC Toán + TV 5a2 = 2 tiết; LS-ĐL= 2 tiết TNST = 1 tiết; CN = 3 tiết; TTND = 2 tiết  23 TTND 23   Xẻo Vịnh 1  0939940224
14 Ngô Văn Kía 30/07/1965 1/8/1987 12/12 CN Tiểu học Chủ nhiệm 1a2 dạy Toán + TV = 15 tiết; Dạy HĐTN= 3tiết, TC Toán + TV 1a2 = 2 tiết; CN = 3 tiết 21   23   Xẻo Vịnh 1  0376076598
15 Phạm Thị Liên 27/04/1970 1/9/1996 12/12 CN Tiểu học Chủ nhiệm 4a4 dạy Toán + TV 13 tiết; TC Toán + TV = 5 tiết; TNST =1 tiết; ĐĐ= 1tiết; CN = 3 tiết 16   23   Đồng Tràm 0916898730
16 Lê Trí Nguyện 09/07/1980 1/10/2000 12/12 CN Tiểu học Chủ nhiệm 4a2 dạy Toán + TV 13 tiết; TC Toán + TV = 2 tiết; TNST =1 tiết; CN = 3 tiết + CTCĐ 4 tiết 32 CTCĐ 23   Xẻo Vịnh 1  0849778279
17 Thị Hồng Nhung 25/11/1978 2/1/2003 12/12 CN Tiểu học Chủ nhiệm  3a3 dạy Toán + TV = 13 tiết,TNXH 2 tiết; TNST= 1 tiết, ĐĐ= 1 tiết; TC Toán + TV= 3 tiết; CN = 3 tiết 24   23   Đường Gỗ Lộ 0833270163
18 Danh Minh Nhựt 03/01/1991 22/10/2013 12/12 CN Tiểu học Chủ nhiệm 2a1 dạy Toán + TV = 14 tiết; Khối T = 3 tiết; CN 3 tiết; UVBCHCĐ = 2 tiết; CNTT = 1 tiết  40 KT, UVBCHCĐ, CNTT 23   Đường Gỗ Vàm 0392686065
19 Ngô Thanh Phong 01/01/1979 1/9/2005 12/12 CĐ Thể dục Dạy thể dục 1a3, 1a4, 2a3, 3a3, 3a4,  4a3, 4a4, = 16 tiết; Phụ trách TD toàn trường = 3 tiết   Phụ trách TD toàn trường 19 -4 Đường Gỗ Lộ 0592322549
20 Đào Văn Phước 10/09/1970 5/9/1991 9/12 CN Tiểu học Dạy ĐĐ 1a1, 4a1, 5a1, 5a2 = 4 tiết; dạy LS-Địa 4a1 = 2 tiết; KH 5a2=2 tiết TC Toán + TV 3a3 = 3 tiết; TV 5a2= 1 tiết PC = 8 tiết   PCGD 20 -3 Đường Gỗ Vàm 0859175937
21 Từ Minh Phương 22/02/1979 1/10/2003 12/12 CN Tiểu học TPT đội dạy TC Toán+TV 1a1= 3 tiết; TC Toán+TV 1a2= 6 tiết; TC Toán+TV 1a4= 2 tiết; TPT = 12 tiết   TPTĐ 23   Đường Gỗ Lộ 0977655647
22 Lê Thị Kim Quyên 18/02/1979 1/9/2002 12/12 CN Tiểu học Chủ nhiệm 4a1 dạy Toán + TV 13 tiết; TC Toán + TV = 5 tiết; TNST =1 tiết ; Phó khối = 1 tiết; CN = 3 tiết 26 KT 23   Đường Gỗ Vàm 0834261616
23 Trần Thanh Son 20/06/1967 20/11/1983 9/12 CN Tiểu học Dạy TC Toán +TV 2a2 + 2a3 + 3a2 + 4a2 + 5a2= 18 tiết     18 -5 Xẻo Vịnh 1  0984811621
24 Phan Văn Sự 01/01/1981 1/10/2003 12/12 CN Tiểu học Chủ nhiệm 5a1 dạy Toán + TV 13 tiết; TC Toán + TV = 3 tiết; TNST =1 tiết ; KT = 3 tiết; CN = 3 tiết 26 KT 23   Đường Gỗ Vàm 0975694962
25 Trần Quốc Thịnh 01/05/1975 1/9/1994 12/12 CN Tiểu học Chủ nhiệm 4a3 dạy Toán + TV 13 tiết; TC Toán + TV = 3 tiết; TNST =1 tiết ;  CN = 3 tiết ; KT= 3 tiết 22   23   Đường Gỗ Lộ 0945811330
26 Lê Văn Thọ 30/12/1974 1/2/1995 9/12 CN Tiểu học Chủ nhiệm lớp 1a4 dạy Toán + TV  = 15 tiết; HĐTN= 3 tiết; TC Toán  = 2 tiết; CN = 3 tiết 24   23   Đồng Tràm 0398061873
27 Võ Ngọc Thoại 11/1/1989 1/8/2009 12/12 TC Kế toán Kế toán         Đường Gỗ Vàm 0941980099
28 Nguyễn Thị Thủy 19/04/1978 1/3/1996 12/12 CN Tiểu học Chủ nhiệm 1a3 dạy TV= 12 tiết; HĐTN= 3 tiết; TC Toán = 2 tiết;  KT = 3 tiết; CN = 3 tiết 24 KT 23   Đường Gỗ Lộ 0385851305
29 Lê Thành Thưởng 29/05/1965 1/12/1982 9/12 CN Tiểu học Dạy Mĩ thuật 1, 2 ,3 ,4 ,5; với 16 lớp đơn = 16 tiết; 1 lớp ghép + 2 tiết     18 -5 Đường Gỗ Vàm 0964369763
30 Thị Mỹ Tiên 01/01/1980 1/11/2001 9/12 CN Tiểu học Dạy TNXH 1a2, 2a2 = 3 tiết; TNST 2a2, 3a2 = 2 tiết; ĐĐ 1a2, 2a2, 3a2 = 3 tiết; TC TV 1a2 = 1 tiết; TV 1a3= 2 tiết; Toán+TV 2a2= 6tiết; Toán+TV 3a2 = 3 T     20 -3 Xẻo Vịnh 2 0839264859
31 Lê Thị Thùy Trang 08/12/1987 1/10/2003 12/12 TC âm nhạc     CN Tiểu học Dạy Hát nhạc 16 lớp đơn = 16 tiết; dạy 1 lớp ghép = 2 tiết; Phó CTCĐ = 4 tiết; phụ trách văn nghệ 1 tiết   Phó CTCĐ phụ trách VN 23   Đường Gỗ Vàm 0825878979
32 Trần Thị Thanh Trang 08/01/1980 1/10/2003 12/12 CN Tiểu học Chủ nhiệm 3a2 dạy Toán + TV 13 tiết; TNXH= 2 tiết; TC Toán + TV = 2 tiết;  KT = 3 tiết; CN = 3 tiết 34 KT 23   Xẽo Vịnh 2 0919039733
33 Danh Hà Bích Trâm 03/10/1991 13/8/2012 12/12 CĐ Tiếng anh Dạy Tiếng anh 3a3, 4a3, 4a4 = 12 tiết; lớp ghép 3a4 = 4 tiết, 3a1= 2 tiết     18 -5 Đường Gỗ Lộ 0917462704
34 Phan Văn Trí 01/01/1964 1/8/1981 9/12 CN Tiểu học Y tế HĐ + Thủ quỹ dạy TNST 2a1 = 1 tiết; TNXH 2a3= 1 tiết; TC Tviệt 2a1 = 1 tiết; Toán 2a3= 3 tiết  YT+TQ = 8 tiết   YTHĐ- TQ 14   Đường Gỗ Lộ 0919088926
35 Nguyễn Hoàng Trọng 22/05/1986 1/11/2009 12/12 CĐ thể dục Dạy TD 1a1, 1a2, 2a1, 2a2, 3a1, 3a2, 4a1, 4a2, 5a1, 5a2 = 20 tiết; Phụ trách vườn trường 3 tiết   Phụ trách VT 23   Đường Gỗ Vàm 0988808874
36 Võ Thị Bích Tươi 11/09/1987 5/11/2010 12/12 CN tiếng anh Dạy Tiếng anh 3a1, 4a1, 5a1,3a2, 4a2, 5a2 = 22 tiết     22 -1 Đường Gỗ Vàm 0944482419
37 Nguyễn Thanh Vân 10/05/1974 1/2/1995 12/12 CN Tiểu học Chủ nhiệm 2a2 dạy Toán + TV 14 tiết; TC Toán + TV = 5 tiết;   CN = 3 tiết; Phó khối 1 tiết 36 Phó TK 23   Xẻo Vịnh 2 0337190417
38 Nguyễn Thành Công 03/08/1965 1/12/2003 9/12   Nhân viên bảo vệ         Đường Gỗ Vàm 0977066285

 

HỖ TRỢ ONLINE

Công nghệ thông tin

Name: Danh Minh Nhựt
Ban Giám Hiệu

Name: Trần Ngọc Bích

THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 6


Hôm nayHôm nay : 20

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 6262

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 538046

Họp mặt Nhà giáo Việt Nam 20/11 (video) Lượt xem: 137

Cậu học trò dũng cảm cứu bạn
TT - Ngày 25-9, em Nguyễn Nhật Trường (15 tuổi, ngụ xã Long Định, huyện Bình Đại, Bến Tre) đã lao ra cứu em Dương Thị Thu Thương,...
Đăng lúc: 12-10-2014 05:22:44 PM
Vào lớp 1 không cần 'bằng tốt...
(TNO) Ngày 12.6, Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM ban hành văn bản hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 1 và chuyển trường năm học...
Đăng lúc: 13-06-2014 09:46:31 AM
Cô học trò xin làm tạp vụ nay...
TT - Nhà cô giáo Nhữ Thị Hoa, nhân vật trong bài “Cô học trò xin làm tạp vụ” (Tuổi Trẻ 22-5), nhỏ nhắn, bộn bề sách vở và khuất...
Đăng lúc: 23-05-2014 08:17:55 AM
Giáo viên, học sinh Huế mít...
Sáng 17.5, hơn 600 giáo viên, học sinh đại diện cho các trường học trên toàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tham gia mít tinh phản đối...
Đăng lúc: 21-05-2014 08:48:46 PM
Thủ tướng đồng ý rút đề án đổi...
(NLĐO) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đồng ý để Bộ GD-ĐT rút Đề án xây dựng, triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ...
Đăng lúc: 07-05-2014 08:17:52 PM
Nghị lực kỳ diệu của cô bé...
Cô bé không tay, không chân Nguyễn Linh Chi được gọi với cái tên “Nick Vujicic Việt Nam” ở Yên Bái khiến bất cứ ai đều phải ngưỡng...
Đăng lúc: 20-04-2014 06:32:45 PM
Nêu cao tinh thần trách nhiệm,...
Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Trung...
Đăng lúc: 08-04-2014 07:27:40 PM
Cô giáo trẻ rời quê lên cắm...
Gần bốn năm nay, cô giáo trẻ người Kinh, Phạm Thị Thương, sinh năm 1987, quê ở một xã đồng bằng của huyện Thăng Bình đã rời nhà,...
Đăng lúc: 08-04-2014 07:36:37 PM
   
Facebook   Google Yahoo Giáo án điện tử  Tranh ảnh SGK Báo giáo dục Bóng đá Mầm non Báo tuổi trẻ
 
SK&ĐS   Google Maps Dân trí Cốc cốc  Bài giảng điện tử  Web trẻ thơ Cốc cốc nhà Sinh viên IT Google dịch


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG THẠNH 4 - HUYỆN GIỒNG RIỀNG
Địa chỉ: Xã Long Thạnh huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang
Website: http://c1longthanh4.giongrieng
.edu.vn - Email: c1longthanh4gr.kiengiang@moet.edu.vn