Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 năm học 2018 - 2019

Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 năm học 2018 - 2019

Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 năm học 2018 - 2019

Hòa vào không khí chung của cả nước Trường tiểu học Long Thạnh 4 long trọng tổ chức chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (20/11/1982 - 20/11/2018) đến dự buổi lễ bao gồm đại diện lãnh đạo huyện, xã cùng tập thể giáo viên, công nhân viên nhà trường và phụ huynh, học sinh ở điểm Đường Gỗ Vàm

Hòa vào không khí chung của cả nước Trường tiểu học Long Thạnh 4 long trọng tổ chức chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (20/11/1982 - 20/11/2018) đến dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo huyện, xã cùng tập thể giáo viên, công nhân viên nhà trường và phụ huynh, học sinh ở điểm Đường Gỗ Vàm

Tác giả bài viết: admin

Nguồn tin: admin