Vào lớp 1 không cần 'bằng tốt nghiệp' mầm non

Vào lớp 1 không cần 'bằng tốt nghiệp' mầm non
(TNO) Ngày 12.6, Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM ban hành văn bản hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 1 và chuyển trường năm học 2014 - 2015.

(TNO) Ngày 12.6, Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM ban hành văn bản hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 1 và chuyển trường năm học 2014 - 2015. 

Theo đó, các quận huyện tổ chức tuyển sinh phải đảm bảo đúng yêu cầu, thông báo đầy đủ đến phụ huynh học sinh về thời gian, hồ sơ, thủ tục... Nhân viên làm công tác tuyển sinh hướng dẫn tận tình, giao tiếp cởi mở, nhẹ nhàng, tiếp nhận hồ sơ lịch sự. Ở những vùng có nhiều dân nhập cư, áp lực học sinh lớn, việc tổ chức phải chặt chẽ, rõ ràng, cụ thể.

Đặc biệt, Sở yêu cầu các trường không bắt buộc phụ huynh phải nộp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục mầm non 5 tuổi.

Tác giả bài viết: B.Thanh