MENU CHÍNH

LIÊNN KẾT WEBSITE

LIÊN KẾT

 Văn bản bộ Mail bộ
Văn bản sở Mail sở
Văn bản phòng Văn bản trường
Thời khóa biểu Diễn đàn GD
Video Clip Albums ảnh
KĐCL Mầm non  Phổ cập GD
Smas 2.0 Tra cứu điểm

{LANGesize=ShowAdDiv;;<\/script>» Thông báo mới » Thông báo nhanh

Báo cáo kết quả thực hiện các mặt công tác tháng 01 năm 2019 Và Chương trình công tác tháng 02 năm 2019

Thứ bảy - 16/02/2019 20:24
BÁO CÁO Kết quả thực hiện các mặt công tác tháng 01 năm 2019 Và Chương trình công tác tháng 02 năm 2019
 
PHÒNG GD & ĐT GIỒNG RIỀNG            CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH LONG THẠNH 4                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   

       
   
 
 
 

       Số: 09 /KHCM                                                             Long Thạnh, ngày 07 tháng 02 năm 2019
 
BÁO CÁO
Kết quả thực hiện các mặt công tác tháng 01 năm 2019
Và Chương trình công tác tháng 02 năm 2019
 
Phần I
THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2019
(Từ ngày 07/01/2019 đến ngày 16/02/2019)
I. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG
Toàn trường tuyên truyền, giáo dục ý nghĩa kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2019); kỷ niệm 46 năm ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/01/1973-27/01/2019) và tổ chức các hoạt động “Mừng Đảng - Mừng Xuân” Kỷ Hợi năm 2019.
II. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
1. Những việc làm được:
- Hoàn thành chương trình từ tuần 20 đến tuần 23 học kỳ II.
- Ban giám hiệu, trưởng khối kiểm tra 34 bộ hồ sơ sổ sách: xếp loại tốt 34 bộ.  
- Hoàn thành kiểm tra toàn diện 2 giáo viên, chuyên đề 2 giáo viên, bộ phận khối 1 và khối 5.
-Tổ chức thao giảng, dự giờ : 46 tiết, xếp loại tốt 19 tiết; dự giờ chéo được 27 tiết.
- Hoàn thành quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.
- Hoàn thành hồ sơ kiểm kê tài sản năm 2018.
- Hoàn thành hồ sơ nâng lương quý I năm 2019.
- Các khối thực hiện tốt tổ chức thao giảng, dự giờ và mở chuyên đề.
- Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi phần kiểm tra năng lực có 31 giáo viên tham gia, kết quả đạt 25/31 giáo viên, tỷ lệ 80,6 %.
- Tổ chức họp phụ huynh học sinh và phát thưởng cho học sinh học kỳ I.
- Tham gia dự thi Olympic “ Toán tuổi thơ ” cấp huyện.
- Tổ chức thành công tốt đẹp đêm biểu diễn văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019.
- Tham gia “ Ngày Hội Giáo dục ” huyện Giồng Riềng lần thứ II năm 2018, kết quả dự thi bài giảng ELEARNING: 04 sản phẩm, đạt 01 giải A, 01 giải B và 2 giải C; dự thi ĐDDH : 03 sản phẩm, đạt 03 giải C.
2. Những việc hạn chế:
- Một số học sinh ở một số lớp trở lại học sau tết chưa kịp thời.  
- Một vài giáo viên còn sử dụng điện thoại di động trong giờ lên lớp.
- Giáo viên chủ nhiệm lớp việc vận động, thu quỹ Ươm mầm ước mơ thực hiện còn chậm so với qui định.
 
    
Phần II
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2019
(Từ ngày 18/02/2019 đến 09/03/2019)
I. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM TRONG THÁNG
          - Tổ chức các hoạt động mừng Xuân Kỷ Hợi với tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.
          - Bằng nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động hạn chế tối đa học sinh bỏ học sau tết Nguyên đán.
- Hoàn thành các loại hồ sơ sổ sách chuyên môn theo quy định.
- Hoàn thành chấm thi GVDG phần kiểm tra năng lực.
- Cán bộ, nhân viên thực hiện tốt việc trực cơ quan trước trong và sau tết Nguyên đán.
- Chỉ đạo các khối tổ chức thao giảng, dự giờ và tiếp tục mở chuyên đề theo kế hoạch đề ra.
- Tổ chức kiểm tra toàn diện, chuyên đề đối với giáo viên. 
- Tham gia tập huấn chuyên môn do ngành và trường tổ chức.
- Tiếp Đoàn của tỉnh về kiệm tra công nhận đạt chuẩn công tác PCGD-XMC năm 2018.
- Tiếp tục quan tâm rèn luyện học sinh yếu và bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu.
- Kiểm tra hồ sơ sổ sách của trưởng khối và giáo viên. 
- Cán bộ quản lý và giáo viên tiến hành viết bài thu hoạch theo tiến độ của kế hoạch BDTX đã đăng ký năm học 2018 – 2019.
- Xây dựng kế hoạch Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên thu thập minh chứng và thực hiện hồ sơ theo quy trình công tác tự đánh giá.
II. CHUYÊN MÔN:
- Thực hiện chương trình từ tuần 24 đến tuần 26 (từ ngày 18/02/2019 đến ngày 09/03/2019).
Tuần 24 : Từ ngày 18/02/2019 đến ngày 23/02/2019.
- Tổ chức chấm thi GVDG thực hành tiết 1 ( Có lịch thi riêng )
- Tập huấn chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, vào ngày 20/02/2019 tại trường THCS Mai Thị Hồng Hạnh ( Thầy Bích và Thầy Sự ).
- Tập huấn dạy môn Âm nhạc và tổ chức Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đối với cấp tiểu học, năm học 2018 – 2019, vào ngày 23/02/2019 tại trường THCS Mai Thị Hồng Hạnh ( Thầy Dũng và Thầy Phương ); tại trường tiểu học Giồng Riềng 1
( Cô Thùy Trang ).
- Tổ chức tập huấn tiếp cận phần mềm soạn đề thi:
+ Thời gian: Tập huấn 01(một) buổi, từ lúc 7 giờ 30 phút ngày 23/02/2019.
+ Địa điểm: Điểm chính Đường Gỗ Vàm
+ Thành phần: Ban giám hiệu và tất cả giáo viên trực tiếp dạy lớp.
+ Báo cáo viên: Thầy Phan Văn Sự.  
Tuần 25: Từ 25/ 02/2019 đến ngày 02/03/2019.
- Tổ chức chấm thi GVDG thực hành tiết 2 ( Có lịch thi riêng )
- Trưởng khối 1 đến trưởng khối 5 nộp hồ sơ cho chuyên môn, báo cáo hoạt động của khối trong tháng 02/2019 và hồ sơ sinh hoạt chuyên đề của khối vào ngày 25/02/2019.  
Tuần 26 : Từ  04/03/2019 đến ngày 09/03/2019.
- Tiếp tục chấm thi GVDG thực hành tiết 2 ( nếu còn ).
- Kiểm tra toàn diện 2 giáo viên ( Thầy Nguyện, Cô Bồng ); chuyên đề 2 giáo viên ( Thầy Hòa, Cô Hồng ).
          - Tổng hợp kết quả thi GVDG cấp trường năm học 2018 – 2019.
- Dự giờ giáo viên theo Quyết định 14 và kiểm tra việc rèn học sinh yếu.
III. CÔNG TÁC LIÊN KẾT:
1. Thư Viện-Thiết bị:
          - Xây dựng kế hoạch công tác Thư viện, tổ chức thực hiện, cập nhật, ghi chép đầy đủ những thông tin cần thiết hằng ngày về số lượng bạn đọc, số sách cho bạn đọc mượn...
- Làm vệ sinh, sắp xếp thứ tự, ngăn nắp, gọn gàng, ở các tủ sách còn lại của Thư viện,  mua thêm sách mới, giới thiệu sách đến bạn đọc, theo dõi, ghi chép và báo cáo kịp thời hàng tháng công tác Thư viện, thiết bị về PGD&ĐT, BGH trường theo đúng thời gian quy định.
          - Cán bộ, viên chức văn phòng được bố trí sử dụng máy vi tính chung của trường thường xuyên vệ sinh, bảo quản để sử dụng được lâu dài.
          - Tất cả các phòng học, phòng làm việc phải thực hiện tốt việc tiết kiệm điện.    - Bố trí mỗi điểm trường có một bóng đèn ngoài hành lang để mở vào ban đêm.
2. Công tác tổ chức, Kiểm tra:
          - Kiểm tra theo dõi sĩ số học sinh, thực hiện chương trình, thực hiện kế hoạch phụ đạo học sinh yếu.
          - Kiểm tra hồ sơ, sổ sách đúng theo kế hoạch của nhà trường.
3. Công tác Đoàn thể:
* Đoàn -Đội:
          - Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng tháng, tuần có kế hoạch chi tiết và được đánh giá qua sổ theo dõi của từng vào buổi dưới cờ kể cả các điểm lẻ.
          - Thường xuyên nhắc nhở học sinh vệ sinh môi trường; vệ sinh cá nhân hàng ngày; tuyên truyền học sinh nên mang nước chính uống vào mùa khô nhằm đảm bảo sức tốt cho các em.
          - Tuyên truyền giáo dục học sinh thực hiện tốt an toàn giao thông nhất là đường bộ, tuyệt đối học sinh không được đi xe đạp hàng 2, hàng 3 trên đường.
          - Rà soát cập nhật sổ đội viên, sao nhi đồng theo đúng quy định.
          - Tiếp tục xem xét giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn thông qua quỹ ươm mầm ước mơ của trường để các em có điều kiện học tập tốt hơn.
* Công đoàn:
          - Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ giáo viên- nhân viên nhà trường; kết hợp triển khai các văn bản của cấp trên.
          - Phát động phong trào thi đua “dạy tốt - học tốt”.
          - Tổ chức trồng, chăm sóc vườn học tập, chậu hoa, cây cảnh, chuẩn bị thành lập đoàn tự chấm phong trào trường xanh, sạch, đẹp, lớp học thân thiện, an toàn.
          - Thường xuyên tuyên truyền, động viên, nhắc nhỡ đoàn viên công đoàn thực hiện tốt nội quy, quy chế của nhà trường.
          - Mỗi cán bộ công đoàn viên thực tốt ngày giờ công lao động. bộ phận theo dõi chấm công chính xác, công bằng, khách quan, công tâm và có công bố trong phiên họp hội đồng sư phạm hàng tháng những cán bộ, giáo viên thực hiện chưa tốt.
4. Công tác Y tế học đường:
          - Mở sổ theo dõi việc cấp phát thuốc trị bệnh thông thường đối với học sinh trong nhà trường.
          - Tiếp tục thực hiện việc cập nhật thông tinh vào sổ khán bệnh của học sinh theo đúng quy định.
5. Công tác CMC và PCGDTH:
          chuẩn bị hồ sơ tiếp đoàn kiểm tra của tỉnh về công tác PCGD-XMC 2018.
6. Công tác kiểm định chất lượng phổ thông:
          - Hội đồng kiểm định chất lượng  tiếp tục triển khai kế hoạch kiểm định lấy kết quả năm học 2017-2018 làm cơ sở minh chứng. Tiếp tục thu thập thông tin qua kế hoạch phân công cán bộ, giáo viên phụ trách theo các tiêu chuẩn và từng tiêu chí theo qui định.
-  Thu thập minh chứng để lưu vào hồ sơ theo từng tiêu chí ở mỗi tiêu chuẩn đã quy định.
- Cập nhật lên phần mềm kiểm định chất lượng phổ thông năm học 2017-2018.
7. Công tác tài vụ:
          Giáo viên chủ nhiệm lớp thu quỹ Ươm mầm ước mơ đăng nộp kịp thời về Ban quản lý quỹ.
 Quỹ ngân sách:
          - Thực hiện đúng, đủ, kịp thời chế độ chính cho mọi CB-GV-CNV trong đơn vị.
- Thực hiện hồ sơ thanh toán quyết toán kinh phí đúng nguyên tắc tài chính.
- Thanh toán công tác phí đến hết tháng 01/2019.
- Công khai tài chính ngân sách phân bỗ năm 2019 trong đơn vị:
Tổng kinh phí phân bỗ là: 4.969.128.868đ chi ra như sau:
1) Kinh phí tự chủ nguồn 13: 4.375.949.486đ trong đó:
+ Chi lương: 3.987.482.400đ
+ Chi hoạt động: 335.467.086đ
+ Chi bảo vệ tạp vụ: 53.000.000đ
2) Kinh phí không tự chủ nguồn 14: 593.179.200đ (kinh phí này chi vào lương)
8. Công tác khác:
Tổ chức 1 buổi lao động tập thể nội dung chăm sóc cây, hoa kiểng nơi được nhà trường phân công, (cán bộ phụ trách lao động có kế hoạch cụ thể)
          Trên đây là đánh giá công tác tháng 01/2019 và chương trình công tác 02/2019 của BGH nhà trường.
Nơi nhận:                                                                      HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD&ĐT (B/c)
- CB-GV-NV trường
- Lưu Vp.
                                                                                                                                                                                                                                                                       Trần Ngọc Bích
  

Tác giả bài viết: admin

Nguồn tin: Trường TH Long Thạnh 4

 

HỖ TRỢ ONLINE

Công nghệ thông tin

Name: Danh Minh Nhựt
Ban Giám Hiệu

Name: Trần Ngọc Bích

THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 2


Hôm nayHôm nay : 96

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 6338

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 538122

Họp mặt Nhà giáo Việt Nam 20/11 (video) Lượt xem: 137

Cậu học trò dũng cảm cứu bạn
TT - Ngày 25-9, em Nguyễn Nhật Trường (15 tuổi, ngụ xã Long Định, huyện Bình Đại, Bến Tre) đã lao ra cứu em Dương Thị Thu Thương,...
Đăng lúc: 12-10-2014 05:22:44 PM
Vào lớp 1 không cần 'bằng tốt...
(TNO) Ngày 12.6, Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM ban hành văn bản hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 1 và chuyển trường năm học...
Đăng lúc: 13-06-2014 09:46:31 AM
Cô học trò xin làm tạp vụ nay...
TT - Nhà cô giáo Nhữ Thị Hoa, nhân vật trong bài “Cô học trò xin làm tạp vụ” (Tuổi Trẻ 22-5), nhỏ nhắn, bộn bề sách vở và khuất...
Đăng lúc: 23-05-2014 08:17:55 AM
Giáo viên, học sinh Huế mít...
Sáng 17.5, hơn 600 giáo viên, học sinh đại diện cho các trường học trên toàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tham gia mít tinh phản đối...
Đăng lúc: 21-05-2014 08:48:46 PM
Thủ tướng đồng ý rút đề án đổi...
(NLĐO) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đồng ý để Bộ GD-ĐT rút Đề án xây dựng, triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ...
Đăng lúc: 07-05-2014 08:17:52 PM
Nghị lực kỳ diệu của cô bé...
Cô bé không tay, không chân Nguyễn Linh Chi được gọi với cái tên “Nick Vujicic Việt Nam” ở Yên Bái khiến bất cứ ai đều phải ngưỡng...
Đăng lúc: 20-04-2014 06:32:45 PM
Nêu cao tinh thần trách nhiệm,...
Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Trung...
Đăng lúc: 08-04-2014 07:27:40 PM
Cô giáo trẻ rời quê lên cắm...
Gần bốn năm nay, cô giáo trẻ người Kinh, Phạm Thị Thương, sinh năm 1987, quê ở một xã đồng bằng của huyện Thăng Bình đã rời nhà,...
Đăng lúc: 08-04-2014 07:36:37 PM
   
Facebook   Google Yahoo Giáo án điện tử  Tranh ảnh SGK Báo giáo dục Bóng đá Mầm non Báo tuổi trẻ
 
SK&ĐS   Google Maps Dân trí Cốc cốc  Bài giảng điện tử  Web trẻ thơ Cốc cốc nhà Sinh viên IT Google dịch


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG THẠNH 4 - HUYỆN GIỒNG RIỀNG
Địa chỉ: Xã Long Thạnh huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang
Website: http://c1longthanh4.giongrieng
.edu.vn - Email: c1longthanh4gr.kiengiang@moet.edu.vn